Registerkort Nr R01

Minnessten över Västgöta regemente på lägerplatsen Eggby

 Län                                            Skaraborg

Kommun (motsv)                Skara

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    100 m S korsningen Höjentorpsvägen – Öglundavägen
GPS-angivelse:                        N58°25’51.70″ E13°38’47.06″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                       2018-07-04

Historia
Konung Carl XI mönstrade Västgöta ryttare och knektar på Eggby ängar. Västgöta kavalleriregemente använde övningsplatsen till 1745. Kungl. Västgöta regementes kamratförening reste stenen 1939.
Västgöta regemente var ett kavalleriförband och senare infanteriförband inom Krigsmakten som var i bruk mellan 1628 och 1927. Förbandet var förlagt i Vänersborg och soldaterna som rekryterades kom i de flesta fall därifrån. Från 1689 övade regementet på Eggby ängar öster om Skara och från 1745 på Axevalla hed mellan Skara och Skövde. Regementet avvecklades efter ett försvarsbeslut år 1925 och på nyårsafton 1927 halades fanan på regementet för sista gången. Många av de som tjänstgjorde där förflyttades till Skaraborgs regemente.

 Ägare
Namn:                                       Eggby hembygdsförening (Therese Jonsson, sekr)
Adress:                                      Eggby, Skärvavägen12, 532 92 Axvall
Tfnnr:                                         073-984 86 70
Mail-adress                              tirre.eggby@gmail.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnessten av grå granit rest 1939 av regementets kamratförening
Text: KONUNG CARL XI MÖNSTRADE PÅ EGGBY ÄNGAR VÄSTGÖTA RYTTARE OCH KNEKTAR
VÄSTGÖTA KAVALLERIREGEMENTE ANVÄNDE ÖVNINGSPLATSEN TILL 1745
KUNGL. VÄSTGÖTA REGEMENTES KAMRATFÖRENING RESTE STENEN 1939
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten