Registerkort Nr R03

1905 Minnessten över Göta trängkår vid Slutvärnet på Karlsborgs fästning

 Län                                            Skaraborg

Kommun (motsv)                 Karlsborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Karlsborgs fästning
GPS-angivelse:                        N58°31’41.77″ E14°31’44.31″

Inventerad
Namn:                                         Claes och Eva Grafström
Datum:                                        2018-07-03

Historia
Regementet har sitt ursprung i Trängbataljonen, det första trängförbandet som sattes upp i Stockholm 1885. År 1891 delades bataljonen i två delar, vilka bildade Svea trängbataljon och Göta trängbataljon. Göta trängbataljon (T 2) omlokaliserades 1892 till Karlsborgs fästning, och förlades i östra delen av slutvärnet vid sidan av artillerister och ingenjörer.[2]
Vid införandet av 1901 års härordning erhöll bataljonen namnet Första Göta trängkår (T 2), och samtidigt påbörjades planeringen för att flytta från Karlsborg till ett nytt kasernetablissemang i endera Alingsås, Falköping eller Skövde. Beslutet blev 1902 i Skövde. Kåren bytte 1904 namn till Göta trängkår (T 2) och förlades 1905 till Norrmalm i Skövde.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten (K 3)
Adress:                                      Karlsborgs fästning, 546 81 Karlsborg
Tfnnr:                                        0505-45 10 00
Mail-adress                              exp-k3@mil.se

Vårdare
Namn:                                        se ägaren

Övrigt
Minnessten av grå granit
Text under förbandets vapenbild: KUNGL GÖTA TRÄNGBATALJON 1892-1901, KUNGL FÖRSTA GÖTA TRÄNGKÅR 1902-1904, KUNGL GÖTA TRÄNGKÅR 1904-1905
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten