Registerkort Nr R02

1904 Minnessten över Göta Ingenjörkårs vägbygge på Hökensås

 Län                                            Skaraborg

Kommun (motsv)                Tidaholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I vägkorset 500 m öster om  Älgamossen 10 km Ö Tidaholm
GPS-angivelse:                       N58°11’35.83″ E14° 8’51.66″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2018-07-03

Historia
Älgamossen är en typisk högmosse omgiven av höga moränkullar.
Vägen över Älgamossen som byggdes i början av förra seklet ligger på en risbädd. Står man på vägen när det kommer ett tungt fordon, så känner man hur det gungar.
Ett minne från vägbygget är Sappörstenen som står i närheten, i vägkorset 500 m öster om mossen. Soldater från Göta ingenjörskår byggde vägen. Sappörer kallades de soldater som bl.a. utförde lättare befästningsarbeten vid fästningar.

 Ägare
Namn:                                        Tidaholms kommun
Adress:                                      522 83 Tidaholm
Tfnnr:                                        0502-60 60 00
Mail-adress                              tidaholms.kommun@tidaholm.se

Vårdare
Namn:                                        Skaraborgs regementes kamratförening
Adress:                                       Lars Glad (ordf), Box 604, 541 29 Skövde
Mail-adress                              kamratföreningen@skaraborgarna.se

Övrigt
Minnessten (Sappörstenen) av granit uppsatt 1904 av Göta ingenjörskår.
Soldater från kåren byggde vägen.
Text: GÖTA INGENJÖRKÅRS SKOLKOMPANI 1903-1904
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten