Registerkort Nr Ö92

Namnteckningar från kungliga personer i Södra Åbergsfortet i Boden

Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)               Boden

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Söder Bosvedjan
GPS-angivelse:                      65°47’2.97″N 21°42’12.06″E

 Inventerad
Namn:                                        Lennart Holtrin
Datum:                                      2016-08-21

Historia
De fem tunga forten i Bodens fästning, Degerbergsfortet, Gammelängsfortet, Mjösjöfortet, Rödbergsfortet och Södra Åbergsfortet är utförda efter samma grundplan, enligt de erfarenheter man skaffat sig under uppförandet av Vabergets fästning Forten är utsprängda ur urberget på ett kullrigt berg. På toppen av berget sprängdes en 10 till 12 meter bred stormgrav som omgav fästningens kärna. Graven är ungefär 100 till 200 meter i fyrkant och skulle ha ett djup av minst 6 meter, oftast blev den dock djupare. Fortens topp kallas för hjässan varifrån man sprängde lodräta brunnar för pjäsernas vridbara pansartorn. Pjäsbrunnarna förbands sedan med resten av forten via trappor och ammunitionshissar. På forthjässan inrättades också observationsposter med pansarkupoler (halva eller hela), ställningar för granatkastare för närskydd samt löpgravar och skyttevärn för fästningens besättning. Artilleribesättningens förläggning i fortkärnan och infanteribesättning förlades utanför stormgravarna. De enskilda fortens huvudbeväpning bestod av 15 centimeters haubitsar eller 12 centimeters kanoner placerade i vridbara pansartorn samt 8,4 centimeters kanoner likaledes i vridbara pansartorn. För eldledning i mörker anlades rälsbanor och betongvärn strax utanför vallgraven där stora strålkastare kunde dras fram och riktas mot fienden. Dessutom fanns fyra till åtta 57 mm kaponjärkanoner för försvar av fästningens vallgrav. I försvarsbeslutet 1992 beslutades om nedläggning av Södra Åbergsforet, Gammelängsfortet samt Degerbergsfortet. Mjösjöfortet hade upphört redan 1978 eftersom berget hade sprickor och inte hade tilldelats ersättningspjäser för de 15 cm haubitsar som ursprungligen monterats i fortet. Den 31 december 1997 avlossades de sista skotten från Rödbergsfortet ut mot södra skjutfältet, med 12 cm kanonerna, innan fästningen slutligen utgick ur krigsorganisationen 1998-01-01.
(utdrag ur Wikipedia)

Ägare
Namn:                                        Fortifikationsverket
Adress:                                      Norrbottensvägen 100, 961 36 Boden
Tfnnr:                                         010-444 40 00

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesplattor med kungliga namnteckningar i stormgraven
Text (uppifrån): OSCAR, GUSTAF, GUSTAF ADOLF 28.7 1961, LOUISE, CARL INGEBORG XIII JULI MCMIII
Informationsskylt: Nej

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten