Registerkort Nr Ö26

Minnessten över operation Balchen 1945 på F 21 i Luleå

Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)               Luleå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Inom F 21 område
GPS-angivelse:                      N65°32’31” E22°6’46”

 Inventerad
Namn:                                        Lennart Holtrin
Datum:                                      2017-02-07

Historia
I slutet av 1943 påbörjades utbildning av norska polistrupper i Sverige. När tyskarna tvingades retirera i Nordfinland och Nordnorge under hösten 1944 var det dags att flygtransportera dessa polistrupper med vapen och ammunition samt sjukvårdsförband och sjukvårdsutrustning m.m. från Sverige till Kirkenes i Nordnorge. Så föddes ”Operation Balchen”. Dess högste chef blev den norskfödde amerikanske flygöversten Bernt Balchen. Tio amerikanska militära transportflygplan fick tillstånd att flyga in i Sverige och därifrån verkställa flygtransporterna till Nordnorge.
På eftermiddagen den 30 december 1944 landade de tio ”Douglas C-47”-flygplanen på Kallax. Operationen kunde börja.Hjälpen till Norge fortsatte till augusti 1945 och kom att omfatta flygtransporter från Kallax av över 1500 norrmän och över 1300 ton militär materiel och proviant. Genom den amerikanska baseringen på Kallax kan man säga, att F 21 på så sätt blev det enda reguljära svenska förband som på svensk mark aktivt deltog i Andra Världskriget.
På engelska kallades operationen ”Operation Where and when”.

Ägare
Namn:                                        Högkvarteret (Försvarsmakten)
Adress:                                      107 85 Stockholm
Tfnnr:                                         08-788 75 00
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                   –
Renovering (vid behov):    Texten behöver förbättras

Vårdare
Namn:                                        Norrbottens flygflottilj
Adress:                                       871 73 Luleå
Telefon:                                     0920-23 40 00
Mail-adress:                             exp-f21@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 1995
Text över ett flygplan:  FLYGOPERATION BALCHEN 1944 – 1945 KUNGL NORRBOTTENS FLYGBASKÅR NORSKE POLITITROPPENE USAAF AIR TRANSPORT COMMAND Informationsskylt: Nej

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten