Registerkort Nr Ö11

Minnessten vid Norrbottens regementes 350 års jubileum på Notvikens lägerplats

Län                                             Norrbotten

Kommun (motsv)                Luleå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Från Luleå väg 97, på vänster sida strax före Storheden
GPS-angivelse:                      N65°37’15” E22°3’57”

 Inventerad
Namn:                                          Lennart Holtrin
Datum:                                        2016-11-24

Historia Norrbottens regemente har sitt ursprung i de västerbottensfänikor från mitten av 1500-talet, vilka 1615 sammanslogs till Norrlands storregemente, vilket 1624, delades i tre regementen, varav ett var Västerbottens regemente som skapades av 13 kompanier. Från 1649 omorganiserades regementet på 8 kompanier och 1.056 soldater och kom senare kom att roteras. Regementet övades under 1700-talet på Näsby hed utanför Kalix, Gumboda hed 6 mil nordost om Umeå och vid Öjebyn. Från 1833 blev Pitholms hed övningsplats och från 1883 blev Notviken vid Luleå mötes- och lägerplats, År 1829 ändrades regementets namn til Västerbottens fältjägarregemente. År 1841 delades Västerbottens fältjägarregemente upp i två separata kårer av bataljonsstorlek och en av dem var Norrbottens fältjägarkår som uppgraderades till regementsstorlek och döptes om till Norrbottens regemente år 1892. Regementet hade sina övningsområden på olika platser i Norrbotten men förlades till slut i Boden år 1907.

ÄgareNamn:                            Luleå kommun
Adress:                                       971 85 Luleå
Tfnnr:                                          0920-45 30 00
Mail-adress                               lulea.kommun@lulea.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Norrbottens regementes kamratförening
Adress:                                      c/o Erling Molin, Ritarvägen 2, 961 39 Boden
Telefon:                                     070-589 68 11
Mail-adress:                             erling.molin@telia.com

Övrigt
Minnesmärke av kvadratiskt huggen granit rest 1974
Text: KUNGL NORRBOTTENS FÄLTJÄGARKÅR KUNGL NORRBOTTENS REGEMENTE NOTVIKEN 1883 – 1892 – 1907 Text på mässingsplåt på baksidan: MINNESSTENEN SKÄNKT AV LULEÅ KOMMUN 1974-08-31 Informationsskylt: Nej

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten