Registerkort Nr Ö20

Minnessten över Sven Sjöberg i Vassijaure

 Län                                           Norrbotten

Kommun (motsv)               Kiruna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Vassijaure station
GPS-angivelse:                    N68°25’46.69″ E18°15’31.68″

Inventerad
Namn:                                       Lennart Holtrin och Björn Lundquist
Datum:                                      2017-09

Historia
Under andra världskriget sköts en svensk värnpliktig, Sven Sjöberg till döds av ett tyskt jaktplan på Vassijaure station. Det var den enda svenska armésoldat som blev dödad av fientlig eld under det andra världskriget.
Sven Sjöberg var en soldat (Skidlöpare eller ingående i V. bevakningsbataljonen-oklart) som den 20 maj 1940 träffades av kulspruteeld från ett tyskt flygplan som besvarade elden från pansartåget Kiruna som just ankommet Vassijaure.

 Ägare
Namn:                                        Privatägt
Adress:
Telefon:
Mail-adress:

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Kamratföreningen Lapplands jägare
Adress:                                       Box 84, 981 22 Kiruna
Telefon:                                      076-849 13 22
Mail-adress:                             info@lapplandsjagare.com

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 2003 i anslutning till stationshuset i Vassijaure genom Norra militärdistriktets försorg
Text under tre kronor: TILL MINNE SVEN SJÖBERG  † 20 MAJ 1940 SOM HÄR GAV SITT LIV TILL FOSTERLANDETS FÖRSVAR
Informationsskylt:  Ja

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten