Registerkort Nr Ö21

Minnessten över Ing 3 vägbygge O Kaisepakte

 Län                                           Norrbotten

Kommun (motsv)               Kiruna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vid väg E 10 norr sjön Nivssakjávrrás
GPS-angivelse:                      68°15’57.83″N 19°24’37.80″E

Inventerad
Namn:                                        Lennart Holtrin och Björn Lundquist
Datum:                                       2017-09

Historia
Uppgifterna som intill 1925 varit avsedda för Bodens fästnings behov av befästnings- och mineringsarbeten förändrades efterhand till att utbilda, organisera och utrusta ingenjörförband för kvalificerade fältarbeten för arméns rörliga operationer främst i norra Sverige, men även andra delar av landet.
– Fördröjande fältarbeten (väg- och broförstöringar samt mineringar på stort djup) för att fördröja angriparens framryckning
– Fältarbeten för rörlighet (plogningsarbeten, väg-, bro- och färjbyggen samt ammunitions-röjning för att underlätta egna förbands rörlighet.

 Ägare
Namn:                                        Statens fastighetsverk (kronoöverloppsmark)
Adress:                                       Box 2263
Telefön:                                     010-478 70 00
Mail-adress:                             sfv@sfv.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Förbättring av text. Upprensning i närområdet

Vårdare
Namn:                                        Kamratföreningen Lapplands jägare
Adress:                                       Box 84, 981 22 Kiruna
Telefon:                                     076-849 13 22
Mail-adress:                             info@lapplandsjagare.com

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1942 nära Abisko nationalpark och Abiskosjön av Bodens ingenjörkår
Text: KUNGL BODENS INGENJÖRKÅR BYGGDE VÄGEN 1942
Informationsskylt:  Nej

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten