Registerkort Nr P02

1808-1809 Minnessten över gravfält från Finska kriget vid slussen i Brinkebergskulle

Län                                            Älvsborg  

Kommun (motsv)               Vänersborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Öster slussen vid Brinkebergskulle
GPS-angivelse:                      N58°20’33.51″ E12°21’4.85″

Inventerad
Namn:                                      Ingvar Rodén
Datum:                                    Nov 2016

Historia
På Brinkebergs kulle inrättades ett fältlasarett för den Västra armén som kämpade mot Danmark-Norge under krigsåren 1808-1809. Både de norska och svenska trupperna led svårt av tyfus och dysenteri på grund av de dåliga förhållandena i fält under hösten och vintern 1808-1809. Av de sjuka som vårdades här avled inte mindre än 654 soldater, vilka samtliga jordades på platsen. Under grävning vid den nya slussen 1911 påträffades ca 150 likkistor, vilka överfördes till en gemensam grav på Restads kyrkogård, en par hundra meter söderut. Flertalet döda finns alltså kvar på sitt första viloläger.

 Ägare
Namn:                                        Vänersborgs kommun
Adress:                                      Södergatan 16A, 462 85 Vänersborg
Tfnnr:                                         0521-72 10 00
Mail-adress                              kommun@vanersborg.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
På initiativ av Västergötlands fornminnesförening avtäcktes den 15 september 1915 en minnessten över de så tragiskt omkomna krigarna.
Text: TILL MINNA AV DE 654 KRIGARE HVILKA UNDERN 1808 – 1809 ÅRS KRIG HÄR DUKADE UNDER FÖR NÖD OCH SJUKDOM EFTER ATT HAFVA FYLLT SIN PLIKT MOT FÄDERNESLANDET
STENEN RESTES AF VÄSTERGÖTLANDS FORNMINNESFÖRENING KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH ORTENS BEFOLKNING
Informationsskylt.  Nej

Ingvar Rodén
Chef SvMM inventeringsgrupp

 Projektet har finansierats av Försvarsmakten