Registerkort Nr Ö17

Minnessten över F 19 1940 på F 21 i Luleå

Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)               Luleå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   På F 21 område
GPS-angivelse:                      N65°32’29” E22°6’36”

Inventerad
Namn:                                        Lennart Holtrin
Datum:                                      2017-02-07

Historia
För att hjälpa Finland gav regeringen den 14 december 1939 sitt tillstånd till att ett frivilligt flygförband fick organiseras. Chef blev den dåvarande majoren Hugo Beckhammar, som redan några dagar före nyåret rekryterat cirka 240 frivilliga. Regeringen beslöt den 30 december att ställa fem B 4 Hawker Hart B 4, och tolv J 8 Gloster Gladiator till flottiljens förfogande. Vid den tidpunkten motsvarade det en tredjedel av flygvapnets jaktflyg. Den 8 januari kom man överens med de finska myndigheterna att anta namnet 19. flygflottiljen, F 19 samt i Finland Flygregemente 5. Den 10 januari anlände flygplanen från Sverige och redan samma dag undsatte man en hårt ansatt finsk armégrupp som höll stånd vid Joutsijärvi trots upprepade ryska anfall. Flottiljens arbetsuppgift var att bedriva spaning och anfall mot ryska flygbaser samt anfall mot ryska marktrupper, och i mån av resurser förse städerna Uleåborg, Kemi och Torneå med jaktförsvar. Flottiljchefen major Beckhammar ledde själv ett sammansatt jakt- och bombförband i en överraskande insats den 12 januari 1940 då fänriken Ian Iacobi stod för den första luftsegern genom att skjuta ned ett ryskt jaktflygplan av typen I-15. Då vapenstilleståndet inträdde 13 mars 1940, hade F 19 opererat i 62 dagar, resultatet var tolv förstörda ryska flygplan och sex egna flygplansförluster, samt tre stupade svenska piloter.

 Ägare
Namn:                                        Högkvarteret (Försvarsmakten)
Adress:                                      107 85 Stockholm
Tfnnr:                                         08-788 75 00
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Norrbottens flygflottilj
Adress:                                      871 73 Luleå
Telefon:                                     0920-23 40 00
Mail-adress:                             exp-f21@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 1990.
Text på svenska och finska:  DEN FRIVILLIGA FLYGFLOTTILJEN F 19 LUFTFÖRSVARADE NORRA FINLAND UNDER VINTERKRIGET 1939 – 1940 Text på en undre skylt: TILL MINNE AV F 19 AV CHEFEN HUGO BECKHAMMAR, AV KRÖNIKÖREN GREGER FALK OCH AV ALLA ÖVRIGA KAMRATER. BERTIL ÖSTBO BASCHEF ULEÅBORG OCH VAALA
Informationsskylt: Nej
Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten