Registerkort Nr Ö02

Minnessten över fältsjukans offer 1809 i Kalix

Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)               Kalix

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Bredvid Kalix kommunhus
GPS-angivelse:                       N65°51’24” E23°8’47”

Inventera
Namn:                                       Lennart  Holtrin
Datum:                                      2017-02-03

Historia
Vid årsskiftet 1808–09 var en stor del av Finska armén inlagd i kvarter i Torneåtrakten. Hundratals soldater dog under förfärliga omständigheter i tyfusepidemier och dysenteri. I ett brev i december 1808 skrev en officer: ”i vår få vi söka Finska armén i kyrkogårdarna här i kring.” I början av 1809 arbetade tsar Alexander hårt för att få igång en ny rysk offensiv som denna gång skulle föra över kriget till de västra delarna av Sverige. Han ville få ett snabbt slut på konflikten. I en kombinerad operation marscherade ryska kårer mot Kalix, Umeå och Åland. Vid Torneå stod tre illa medfarna brigader som just hade hämtat sig efter de fasansfulla tyfus- och dysenteriepidemierna. Brigaderna bestod nästan uteslutande av soldater från den östra riksdelen. Dubbelt överlägsna ryska trupper tryckte på och hotade kringgå de svenska brigaderna på isen. Den svenske befälhavaren Gripenberg började förhandla. Att bjuda motstånd i detta läge var fåfängt, bedömde han, och den 25 mars 1809 kapitulerade stora delar av det som varit Finska armén.

Ägare
Namn:                                        Kalix kommun
Adress:                                       952 81 Kalix
Tfnnr:                                          0923-650 00
Mail-adress                              kommun@kalix.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text:  HÄR DELA SAMMA BÄDD FIENDE OCH VÄN FRÅN RYSKA KRIGET 1809. 1898 RESTES VÅRDEN

Text på två metallskyltar på svenska och ryska:  HÄR VILAR BEGRAVDA SOLDATER I SVENSKA OCH RYSKA HÄRAR. DE STUPADE OCH DOG AV FÄLTSJUKA UNDER FINSKA KRIGET 1808 – 09. DÖDEN FÖRSONAR DEM. MÅ DE VILA I FRID!
Informationsskylt:  Nej

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten