Registerkort Nr Ö37

Minnessten över omkommen F 21-personal på F 21

Län                                           Norrbotten

Kommun (motsv)              Luleå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Inom F 21 område
GPS-angivelse:                      N65°32’31” E22°6’46”

Inventerad
Namn:                                        Lennart Holtrin
Datum:                                       2017-02-07

Historia
I 1941 års vårriksdag beslutades det om en utökning av Flygvapnet, någon flottilj kom inte att förläggas till Övre Norrland. Som en kompromiss beslutades istället att en permanent flygbasorganisation skulle sättas upp och förläggas till Kallax strax söder om Luleå, och förbandet skulle heta Norrbottens flygbaskår (F 21). År 1949 erhöll F 21 sin första division, vilken organiserades som 1:a spaningsdivision, med anropssignal Urban Röd. Kåren fick den 1 juli 1963 det nya namnet Kungl. Norrbottens Flygflottilj (F 21). I samband med att Sveriges riksdag beslutade om en förlängning av det svenska bidraget i Operation Unified Protector, kom flottiljen att överta ansvaret för Flyginsats Libyen och satte upp förbandet FL02 för perioden juli till oktober 2011. Flottiljen utgjorde under åren 2005 till 2015 tillsammans med Blekinge flygflottilj (F 17) Flygvapnets två insatsflottiljer, där totalt fyra stycken insatsdivisioner ingick, samtliga beväpnade med JAS 39C/D.

Ägare
Namn:                                        Högkvarteret (Försvarsmakten)
Adress:                                      107 85 Stockholm
Tfnnr:                                         08-788 75 00
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Norrbottens flygflottilj
Adress:                                       871 73 Luleå
Telefon:                                     0920-23 40 00
Mail-adress:                             exp-f21@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 1990
Text under en duva och över ett flygvapenemblem:  TILL MINNE AV KAMRATER SOM AVLIDIT I TJÄNSTEN
Informationsskylt: Nej

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten