Registerkort Nr N15

2021 Veteranminnesmärke i Norre Katts park, Halmstad

 Län                                            Halland

Kommun (motsv)              Halmstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Norre Katts park Halmstad
GPS-angivelse:                      56°40’43.60″N 12°51’36.10″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein
Datum:                                      2017-06-15

Historia
För drygt femtio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige.

Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                      Lv 6, Göteborgsvägen, 302 30 Halmstad
Telefon:                                     035-266 20 00
Mail-adress:                             exp-lv6@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Halmstads kommun
Adress:                                      Box 153, 301 05 Halmstad
Tfnnr:                                         035-13 70 00
Mail-adress                              direkt@halmstad.se

Övrigt
Minnesmärke av svart blankpoleras svart granit restes år 2012-05-29 och avtäcktes av överste Lennart Klevensparr i närvaro av representanter för kommunen, samtliga skolor i Halmstad m fl. Höjd: 1 m, br och djup 0,35 m.
Konstnär: Anette Sköld, tillverkad av Rohwer granit. Text på framsidan under Försvarsmaktens heraldiska vapen: I FREDENS TJÄNST
Text på frånsidan under FN:s heraldiska vapen: I FREDENS TJÄNST
Informationsskylt

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten