RegisterkortNr B09

1813 Minnessten över W von Döbeln i Karlbergs slottspark

 Län                                            Stockholm

Kommun (motsv)               Solna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Omedelbart N Kyrkplan, Karlbergs slottspark
GPS-angivelse:                         N59°20’32.29″ E18° 1’19.05″

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                      2015

Historia
På Karlbergs slott organiserades 1792 Kungliga Krigsakademien för officersutbildning av kadetter från armén och flottan. Sjökadetternas utbildning flyttades 1868 från Karlberg, som då blev Kungliga Krigsskolan. År 1999 organiserades Militärhögskolan Karlberg som en försvarsmaktsgemensam högskola. Därmed är Karlberg världens äldsta militärakademi med obruten utbildning på samma plats i mer än 200 år. Skolan vid Karlberg, som har bytt namn ett flertal gånger, är en av de starkaste traditionsbärarna inom Försvarsmakten, då särskilt inom armén. Utbildningen på den treåriga grundläggande officersutbildningen är ett delat ansvar mellan Försvarshögskolan och Försvarsmakten. Från den 1 januari 2008 lyder Försvarshögskolan under Utbildningsdepartementet. De ansvarar för utbildningen på officersprogrammet som ger en yrkesexamen med 180 högskolepoäng. Efter examen kan kadetten söka anställning i Försvarsmakten med fänriks grad.

Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, 107 85 Stockholm
Tfnnr:                                         08-788 75 00
Mail-adress:                             exp-hkv@mil.se

Vårdare
Namn:                                        Militärhögskolan Karlberg
Adress:                                      107 86 Stockholm
Telefon:                                     08-514 390 00
Mail-adress:                             exp-mhsk@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av granit och brons rest år 1815 av kronprins Oscar. Minnesmärket flyttades under 1960-talet till sin nuvarande plats.      E. G. Wilhelm von Döbeln, född 1789 i Vänersnäs antogs till kadett vid Academien 1802 och utexaminerades 1805. Han utnämndes till major 1810.
Text: ”WILHELM VON DÖBELN CAVALIER HOS ARFPRINSEN HERT AF SÖDERM, MAJOR VID WÄSTG D REG, RIDD AF K.S.O. I SPETSEN AF SVENSKA FÖRTROPPARNA DÅ LEIPZIG STORMADES DEN 19 OCTOBER 1813. ATT HEDRA DEN UNGE KRIGARENS MINNE OCH DEN KRIGSKOLA DER HAN DANADES RESTES VÅRDEN AF JOSEPH FRANS OSCAR.”
Informationsskylt  Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten