Registerkort Nr G07

1971 Minnessten över Kronobergs regemente på Kosta skjutfält

Län                                           Kronoberg

Kommun (motsv)             Lessebo

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 100 m söder Sanka Kärrvägen, Löfsjö (Amiralens kulle)
GPS-angivelse:                  56°50’26.66″N 15°28’20.08″E

Inventerad
Namn:                                      Carl-Gustav Petersson, Astor Engqvist och Mikael Karlsson
Datum:                                      2017-06-14

Historia
Vid 1960-talets början hade Kronobergs regemente (I 11), länge varit i behov av ett större skjutfält som bättre svarade mot de behov förbandet hade för att utbilda infanteribrigader, vilket var dess huvuduppgift. Vid denna tid hade regementet, förutom övningsfältet på Bokhultet, endast skjutfältet Notteryd strax utanför Växjö. Fältet köptes in och invigdes den 16 mars 1971. Kronobergs regemente övade de flesta av sina utbildningsförband på Kosta skjutfält, som består av stenig barrskogsterräng. Detta trots att minst en av regementets infanteribrigader hade sin huvudsakliga krigsuppgift i en helt annan typ av terräng, nämligen på den skånska slätten mellan Trelleborg och Ystad. Skjutfältet var Kronobergs regementes huvudsakliga övnings- och skjutfält ända fram tills grundutbildningen drogs in 1992. Kronobergs regemente lades ner helt 1997, och idag ansvarar Marinbasen i Karlskrona för Kosta skjutfält. Kosta skjutfält används av flera olika förband i området, bland annat Göta ingenjörregemente i Eksjö, Blekinge flygflottilj i Kallinge och Sjöförbanden i Karlskrona. Fältet används också flitigt av hemvärnsförbanden i södra Sverige. Skjutfältet är byggt som ett infanteriskjutfält med skjutplatser i utkanten av fältet med skjutriktningen in mot mitten av fältet. Detta gör att man kan ha flera skjutningar samtidigt och därmed blir kapaciteten relativt god.

Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                      c/o Marinbasen, Karlskrona
Tfnnr:                                         0455-850 00
Mail-adress                             exp-marinb@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                 –
Renovering (vid behov):    Behov av avtvättning på södra sidan. Vägvisare bör sättas upp.

Vårdare
Namn:                                  Kalmar och Kronobergsgruppen
Adress:                                Stora Räppevägen, 352 50 Växjö
Tfnnr:                                    0455-850 00
Mail-adress:                       kronobergsgruppen@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av granit avtäckt 1971 av amiral Krokstedt. Stenen är inhägnad med en järnkedja.
Text: UNDER REGEMENTSCHEFEN L LÖFGREN LEDNING SKAPADES FÄLTET Text frånsidan: HÄR INVIGDES KOSTA FÄLTET AV AMIRAL KROKSTEDT 16/3 1971
Informationsskylt:  Nej

Carl-Gustav Pettersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten