Registerkort Nr M38

2022 Veteranminnesmärke i Trelleborg 

Län                                            Malmöhus (Skåne)

Kommun (motsv)               Trelleborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Östervångsparken
GPS-angivelse:                          N55°22’59.71″ E13° 9’36.66″

Inventerad
Namn:
Datum:                                          2022-05-29

Historia
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige.

Ägare
Namn:                                            Trelleborgs kommun
Adress:                                           231 83 Trelleborg
Tfnnr:                                             0410-733000
Mail-adress                                   kundtjanst@trelleborg.se

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Monumentet invigdes 29/5 2022 och är placerat i Östervångsparken, vid ingången från Östervångsvägen
Text: Under FN-symbolen: I FREDENS TJÄNST
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten