Registerkort Nr D09

2021 Veteranminnesmärke vid Nabbviken, Strängnäs

Län                                            Södermanland

Kommun                                  Strängnäs

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Nabbviken, 200 m SSO korsningen Vretfränd-Fridhemsgatan
GPS-angivelse:                          N59°22’10.73″ E17° 2’11.42″

Inventerad
Namn:                                           Hans Norlén, Claes och Eva Grafström
Datum:                                         2022-06-23

Historia
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige.
Strängnäs var under många år den huvudsakliga utbildningsorten för personal som skulle göra FN-tjänst, och arbeta i fredens tecken. Utifrån ett Medborgarförslag av Gunnar Österlund har Strängnäs kommun beslutat att synliggöra det arbete för fred som genomförts av så många människor genom åren – då, nu och i framtiden. Minnesskulpturen finansierades genom Anna och Axel Wåhlins fond och har gjorts i samråd med Sveriges Veteranförbund.
Södermanlands regemente och FN
Utöver att utbilda värnpliktiga soldater kom regementet att bli en bas för att utrusta och utbilda de frivilliga, som var uttagna till att delta i olika FN-ledda uppdrag. Den första svenska FN-bataljonen, Suezbataljonen, utbildades i Strängnäs 1956 för att åka till Egypten, UNEF. Under de kommande åren utbildades personal som skulle till Gaza, Kongo, Cypern, Sinai och forna Jugoslavien. Södermanlands regemente kallades under denna tid ”Sveriges mesta FN-regemente”. 

Ägare
Namn:                                            Strängnäs kommun
Adress:                                           Nygatan 10, 645 80 Strängnäs
Tfnnr:                                             0152-29100
Mail-adress                                   kontaktcenter@strangnas.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                          –
Renovering (vid behov):           –

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Skulpturen Peace invigdes i Nabbviken i Strängnäs maj 2021 och den är gjord i vit marmor. Syftet med gestaltningen är att lyfta bidraget till världsfreden, minnet av människor som gjort en insats för freden och inspirera till framtida arbete för fred.
Konstnär Inger Sannes, född 1953, är norska och delar sin tid mellan sitt hem/studio i Sverige och sin studio i Pietrasanta, Italien. Hon har haft många internationella konstuppdrag i Europa, Asien och USA och också tilldelats flera olika utmärkelser. Hon är skulptör och arbetar oftast i marmor eller sten.
Text: I FREDENS TJÄNST – DÅ OCH NU
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten