Registerkort Nr M35

2018 Veteranminnesmur i Helsingborgs norra hamn

Län                                              Malmöhus (Skåne)

Kommun (motsv)                Helsingborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Utsiktsplatsen på Parapeten i Kvickbrons förlängning, Helsingborgs norra hamn
GPS-angivelse:                         N56° 2’45.65″ E12°41’8.91″

 

Inventerad
Namn:                                        Christian och Gustaf Braunstein
Datum:                                      2020-07-11

Historia
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige.

 Ägare
Namn:                                        Helsingborgs stad
Adress:                                       Helsingborg kontaktcenter, Stortorget 17
Tfnnr:                                         042-10 50 00
Mail-adress                              kontaktcenter@helsingborg.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmur av granit avtäckt 2018-05-27 och invigd av ordförande i Sveriges Veteranförbund general Sverker Göransson. Platsen har valts och utvecklats av en arbetsgrupp bestående av bland andra kommunfullmäktiges ordförande Mats Sander, stadsträdgårdsmästare Martin Hadmyr, samt av representanter från Fredsbaskrarna Skåne.
Text: HEDRA DE VETERANER  SOM TJÄNSTGJORT I VÄRLDEN FÖR FRIHET, RÄTTVISA OCH DEMOKRATI
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten