Registerkort Nr P21

Gravkvarter (I 6) på Katrinedals kyrkogård i Vänersborg

Län                                            Älvsborgs län (Västra Götalands län)

Kommun (motsv)               Vänersborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Katrinedals kyrkogård
GPS-angivelse:                      N58°22’46” E12°17’30”

Inventerad
Namn:                                      NE Nilsson
Datum:                                     2020-03-20

Historia
Den 9 juni 1919 invigdes Katrinedals kyrkogård i Vänersborg. Då bestod kyrkogården bara av den äldre delen som vetter mot nuvarande Duellvägen. Ett område på kyrkogården avsattes till Kronan för begravningsändamål. Härav kommer det sig att Kungl. Västgöta regemente, I 6, har en egen gravplats i den äldre delen av kyrkogården. Gravplatsen är 25 x 10 meter och den är inhägnad med kätting på stenpollare och har en ca 3 m hög minnessten med regementets krönta lejonhuvud och inskriptionen ”Kungl. Västgöta Regemente”.
Trots att 300 soldater vid regementet insjuknade i Spanska sjukan är det ingen som är begravd på denna plats som dog i influensan. Här vilar endast två soldater vid Kungl. Västgöta regemente, nämligen korpralen Nils Johan Nilsson, död 1925, och vicekorpral Aron Blom, död 1926. Några enskilda gravstenar finns dock inte.

 Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan, Vänersborgs och Väne-Ryds församling
Adress:                                       Kungsgatan 23, 462 33 Vänersborg
Tfnnr:                                         521-26 50 00
Mail-adress                              vanersborg.pastorat@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

 Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Text under regementets emblem:  KUNGL. VÄSTGÖTA REGEMENTE
Informationsskylt: Nej

N E Nilsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten