Registerkort Nr I32

Gravsten över båtsman C F Lindgren 1808 på Sysne udd

 Län                                            Gotland

Kommun (motsv)                Visby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Sysne udd S Katthammarsvik
GPS-angivelse:                       57°23’20.69″N 18°52’53.65″E

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia
Ryska trupper ockuperade Gotland i april 1808. En svensk undsättnings­expedition bestående av åtta fartyg under befäl av amiral Rudolf Cederström skickades från Karlskrona den 11 maj. Linjeskeppet Konung Gustaf IV Adolph var flaggskepp och hade en besättning på 695 man och bar 78 kanoner.
Fartygen ankrade den 14 maj i Sandviken. Trupper sattes i land och marscherade den 15 maj mot Visby och kom till Ganthem. Samtidigt ledde förhandlingar till att ockupationen upphörde den 16 maj och ryssarna lämnade sedan Gotland. Det var en kort och oblodig ockupation. Men ett dödsfall inträffade. I loggboken för flaggskeppet står det:
Den 15 maj Til Ankars i Sandvik på Gottland i Maij Månad År 1808
Kl:10 föll Båtsman af 1e Södermanlands Compagnie No99 Lindgren från toppen och ned i Däck och slog i gjäl sig.
Den 16 maj kl: ½ 9. Sänt i Land med BBs Sluppen den Döde Båtsmanen af 1 Södermanlands No 99 Lindgren at Begravas.
Carl Fredrik Lindgren kom från ett båtsmanstorp i Salem socken. Han efterlämnade hustrun Greta Sofia Nilsdotter och tvååriga dottern Eva Stina. Att han begravdes  högst uppe på Sysneudd kan synas märkligt när det inte var långt till kyrkogårdar i Gammelgarn och Östergarn.

 Ägare
Namn:                                        ?
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Gravstenar resta år 1808. Inhägnade med ett trästaket
Text: H. V. CARL FREDRIK LINDGREN CARLSTRÖM *1779 + 1808 BÅTSMAN, NR 99, VID 1:A SÖDERMANLANDS BÅTSMANSKOMPANI
OMKOMMEN OMBORD PÅ LINJESKEPPET ”KONUNG GUSTAF IV ADOLF” VID GOTLANDS BEFRIELSE
Informationsskylt: Ja

Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten