Registerkort Nr M28

 

1957 Minnessten över Södra skånska regementet på Paradplatsen på Revinge hed

Län                                             Malmöhus (Skåne)

Kommun (motsv)               Lund

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Söder om Klockbaracken på Paradplatsen, Södra fältet
GPS-angivelse:                  55°43’11.56″N 13°29’24.25″E

Inventerad
Namn:                                        Peter Wetterberg, Christian Braunstein och Lars Remfors
Datum:                                      2017-07-07

Historia
År 1963 omorganiserades Norra skånska infanteriregementet till ett pansarregemente och bytte då namn till Södra skånska regementet, P 7. Utbildningsåret 1964/1965 blev de första vid regementet att utbildas till regementets pansarbrigad. Brigadens olika delar kom dock att fördelas mellan två orter, Ystad och Revingehed. I Ystad, där även regementsstaben var förlagd, utbildades de hjulfordonsbaserade förbanden och i Revingehed stridsfordonsförbanden. I Revingehed bestod utbildningsorganisationen i regel av två pansarskyttekompanier, ett stridsfordonskompani och delar av pansartrosskompaniet. I Ystad bestod utbildningsorganisationen av Livkompaniet (befälsutbildningskompani), pansarvärnskompaniet, pansarbataljonsstabskompaniet och delar av pansartross-kompaniet
Inför försvarsbeslutet 1977  att pansarutbildningen i Ystad skulle avvecklas och ersätts med luftvärnsutbildning, samt att den pansarutbildning som bedrevs i Revingehed organisatoriskt står kvar i försvarsområdesrege­mentet i Ystad, men samordnas med motsvarande utbildning i Hässleholm av Skånska dragonregementet.
Den 25 maj 1982 hölls en avskedsceremoni på regementets kasernområde i Ystad och den 29 maj hölls en avskedsceremoni på Stortorget i Ystad. Den 10 juni 1982 påbörjade Ystadsbataljonen sin omgruppering till Revingehed, marschen från Ystad till Revingehed
gick via Fyledalen, Övedskloster och regementets minnesstenar vid Veberöd och Tvedöra.
Från den 1 januari 1998 kom regementet att uppgå i Södra skånska brigaden (MekB 7) under det nya namnet Södra skånska regementet och Södra skånska brigaden (MekB 7). Genom försvarsbeslutet 2000 kom Södra skånska regementet och Södra skånska brigaden (MekB 7) att anta namnet Södra skånska regementet (P 7).

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                         08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Södra skåningarnas kamratförening
Adress:                                       c/o Lars Remfors
Telefon:                                     0413-231 61
Mail-adress:                             lars@remfors.se

Övrigt
Soluret av metall på en sockel av granit avtäcktes den 1 september 1957 av regementschefen, överste Per Hjalmar Bauer. Det är skapat och skänkt till regementet av Inge Plymoth.
Text på en bronsplatta: TILL MINNET AV GÅNGNA SLÄKTEN SÖDRA SKÅNINGAR SOM GENOM IDOGT ARBETE OCH TROGEN PLIKTUPPFYLLELSE HEDRAT SIN BYGD OCH SITT REGEMENTE RESTE SÖDRA SKÅNINGARNAS KAMRATFÖRENING DENNA MINNESSTEN 1957
På baksidan en bronsplatta med kamratföreningens vapenbild.
Informationsskylt: Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten