Registerkort Nr M11

1887 Minnesplatta över Södra skånska infanteriregementets lägerplats på Revingehed

Län                                             Malmöhus (Skåne)

Kommun (motsv)               Lund

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Mellersta förläggningsbyggnaden
GPS-angivelse:                    55°43’11.56″N 13°29’24.25″E

Inventerad
Namn:                                       Peter Wetterberg, Christian Braunstein och Lars Remfors
Datum:                                      2017-07-07

Historia
Södra skånska regementet uppsattes de 10 december 1811. Regementet roterades i södra delen av Skåne med 206 nummer i Kristianstads och 769 i Malmöhus län, och roteringen genomfördes huvudsakligen genom anlitande av en extra rotering. Regementet erhöll sitt värnpliktiga manskap från Malmöhus län.Regementet flyttade 1888 från Tvedöra till Revingehed där det alltjämt är förlagt.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                        08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Södra skåningarnas kamratförening
Adress:                                      c/o Lars Remfors
Telefon:                                     0413-231 61
Mail-adress:                             lars@remfors.se

Övrigt
Minnesplatta på mellersta förläggningsbyggnaden i barackraden
Text: 1887 UNDER KONUNG OSCAR DEN II 15DE REGERINGS ÅR FLYTTADES KGL. SÖDRA SKÅNSKA INF.REGEM.TETS MÖTESPLATS FRÅN TVEDÖRA TILL REFVINGE                      ÖFVERSTE HENRIK ANKARCRONA VAR DÅ REGEMENTETS CHEF
Informationsskylt: Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten