Registerkort Nr M25

Minnessten över löjtnant T Helleborg vid Charlottenlunds slott

 Län                                           f d Malmöhus

Kommun (motsv)               Ystad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Vid slottet en grusväg mot väster förbi ekonomibyggnaderna. När vägen svänger till vänster kör rakt fram på mindre väg. Efter ca 150 m
står stenen på vänster sida.
GPS-angivelse:                     55°25’52.66″N 13°40’55.78″E

Inventerad
Namn:                                       Peter Wetterberg och Christian Braunstein
Datum:                                      2018-07-08

Historia

Ystad Allehanda skriver den 20 oktober 1924.

En sorglig händelse inträffade i lördags middag vid Charlottenlund under pågående terrängprishoppning av officerare vid Skånska Dragonregementet. En av deltagarna T Helleborg skulle före tävlingens början på försök taga ett hinder varvid hästen gick över. Löjtnant Helleborg kom därvid under hästen. Han forslades i medvetslöst tillstånd upp till Charlottenlunds Slott och förste stadsläkaren d:r G Karström tillkallades samt konstaterade hjärnskador. Tillståndet förvärrades på e. m. och den skadades liv kunde ej räddas, utan han avled vid 11-tiden på kvällen efter att så gott som hela tiden legat medvetslös.

Läs mer https://ymhm.se/wp-arkiv/gravar/helleborg/helleborg.htm

 Ägare
Namn:                                        Claes Lachmann
Adress:                                      Hans Höres plats 3, 239 34 Skanör
Tfnnr:                                        070 536 88 79
Mail-adress:
Kontaktman:                            Peo Gertsson, 0700-38 58 90, peo@kreatoren.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        P 7 kamratförening
Adress:                                       c/o Lars Remfors
Telefon:                                     0413-231 61
Mail-adress:                             lars@remfors.se

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text: TILL MINNE AV LÖJTNANT THEODOR HELLEBORG. FÖLL HÄR DEN 10 OKT 1924. VÅRDEN RESTES AV REGEMENTSKAMRATER
Informationsskylt:  Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten