Registerkort Nr M202

Pålsjö krigskyrkogård 

Län                                            Malmöhus (Skåne)

Kommun (motsv)               Helsingborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       I NO delen av Pålsjö kyrkogård
GPS-angivelse:                          N56° 4’30.68″ E12°41’59.24″

Inventerad
Namn:
Datum: Ej inventerad

Historia
I kyrkogårdens nordöstra del finns en avdelning med gravar åt soldater som fallit under andra världskriget, vilken anlades under kriget. I två lundar vilar soldater från Tyskland respektive Brittiska samväldet, främst från Storbritannien och Kanada. Den tyska begravningslunden består av en gräsyta under ett antal björkar där korsformade gravstenar markerar de tyska soldaternas viloplats. Varje kors pryds av två namn. Vid lundens ingång är en minnessten nedlagd i marken. Samväldets gravlund består av en öppen gräsyta genomskuren av en halvt stenlagd gång kantad av två rader av gravstenar i vit kalksten. Vid gångens slut står ett större stenkors.

Sammanlagt ligger 93 tyska soldater, samt 36 brittiska, 9 kanadensiska och 2 australiensiska soldater på Pålsjö kyrkogård. De tyska soldaterna består mestadels av besättningsmän från fartygsförlisningar, medan Samväldets soldater är flygare som störtat i trakten kring Öresund.

I den tyska lunden vilar tyska sjömän och befäl från en minsvepare av M-klassen som förolyckades i en kraftig storm i början av mars månad 1945, alltså i slutet av andra världskriget. Fartyget var under gång från Köpenhamn till Ålborg när man fick problem i den kraftiga sjön. Fartygschefens avsikt var att ändra kurs och söka nödhamn i Helsingör, men fartyget fick slagsida och sjönk, varvid ett tjugotal ur besättningen, som mestadels befann sig under däck, förolyckades. De omkomna kom sedan att flyta iland vid Skånes västkust dagarna efter olyckan. Begravningen ägde rum under militära hedersbetygelser och i närvaro av överlevande skeppskamrater som sedermera överfördes till Danmark (då ockuperat av Tyskland).

I den andra delen vilar flygsoldater från det brittiska samväldet och i de flesta fall är de omkomna i samband med störtningar eller nödlandningar i Sverige, före eller efter bombräder i Tyskland under andra världskriget. De senares jordfästningar skedde under mycket omfattande ceremonier med deltagare från respektive legation i Sverige. En jordfästning kunde samla 3 000 –3 500 deltagare.
https://www.hembygdshistoria.se/palsjo/index.htm

Ägare
Namn:                                            Helsingborgs kyrkogårdsförvaltning
Adress:                                           Romares väg 40, 254 51 Helsingborg
Tfnnr:                                             042-189170
Mail-adress                                  helsingborg.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Vårdare
Namn:                                            se ägaren

Övrigt       –
Text:
Informationsskylt Nej                                      

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp