Registerkort Nr X01

1679 Minnessten över Kårböle skans 

Län                                            Gävleborg

Kommun (motsv)               Ljusdal

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       På södra stranden av Ljusnan invid väg 84 en km sydost Kårböle by. Hälsingland
GPS-angivelse:                          N61°58’33.18″ E15°20’0.20″

Inventerad
Namn:                                            Tomas Bornestaf
Datum:                                          2023-07-22

Historia
Kårböle skans byggdes under tiden för Baltzarfejden 1611 – 1613. Den är belägen mellan Skansberget och Ljusnan som var en lämplig plats för att spärra vägen mot de då danska Jämtland och Härjedalen, knappt tre mil bort. Det kan ha funnits en försvarsanläggning på platsen redan under 1400-talet och även en anläggning från omkring 1564. Efter freden i Brömsebro, när Jämtland och Härjedalen kom i svensk ägo, minskade betydelsen av skansen. Skansen avvecklades från1679.

Ägare
Namn:                                            Privat

Kostnader
Vård, skötsel/år:                         –
Renovering (vid behov):          –

Vårdare
Namn:                                            Länsstyrelsen Gävleborg
Adress:                                           Borgmästarplan 2 802 66 Gävle
Telefon:                                         010-225 10 00
Mail-adress:                                 gavleborg@lansstyrelsen.se

Övrigt
Minnesmärket, av grovhuggen granit 2 m hög och 0,9 m bred, restes år 1929 i samband med en vägomläggning. Vallar och vallgrav kan ses på platsen.  Skansen fornminnesvårdas av Länsstyrelsen Gävleborg och är registrerad som fornminne nr 68 Ljusdals kommun. En enkel stig leder genom skansområdet. Marken för minnesmärket och skansen är privatägd.
Två fältkanoner m/1881 inhägnade med en kätting står i anslutning till minnesstenen.
Intill skansen finns  också en minnessten rest till minne av bekämpandet av de mycket omfattande skogsbränderna i Ljusdals kommun sommaren 2018. Kuriosum: Kårböle är Sveriges centroid – geometriska centralpunkt.
Text: KÅRBÖLE SKANS TILL MINNE AV FÄDRENS KAMP FÖR HEMBYGDENS VÄRN.
RESTES VID VÄGOMLÄGGNING 1929
Informationsskylt: Ja

Tomas Bornestaf
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten