Registerkort Nr X11

1870 Minnestavla över Hälsinge regementes Arbrå kompani i Fagernäs, öster Arbrå kyrka 

Län                                            Gävleborg

Kommun (motsv)               Bollnäs 

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       På östra sidan av Ljusnan vid Fagernäsvägen 100 m före bilparkeringen till Café Fagernäs. Arbrå kyrka finns på motsatta sidan av Ljusnan.
GPS-angivelse:                          N61°29’29.28″ E16°23’33.70″ 

Inventerad
Namn:                                            Tomas Bornestaf
Datum:                                          2023-07-21 

Historia
På den s.k. Norrängesheden ägde kronan ett område om sex tunnlands areal, där soldaterna i forna tider och ända fram till mitten av 1870-talet samlades en vecka på eftersommaren för repetitionsövningar och skjutning. Till slutet av 1800-talet användes heden även av skarpskyttarna. I början av 1900-talet (1926) såldes området för 1200 kronor till privat köpare. I samband med Svenska frisksportarförbundets riksläger i Fagernäs den 21 – 29 juli 1951 uppsattes ovanstående minnestavla över gamla Arbrå kompani på initiativ av hemmansägare Per Mörk, Fagernäs.
(Ur Bocken 1967 – 68. Hälsinge regementes kamratförenings årsskrift 1968).

Ägare
Namn:
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress: 

Vårdare
Namn:
Adress:
Telefon:
Mail-adress: 

Övrigt
Minnestavla av trä 1,7 m hög 1,1 m bred. Arbrå hembygdsförening ombesörjde minnestavlans uppsättande 1951. Foto Jan-Olof Strandberg.
Text: ARBRÅ KOMPANI AV KUNGL. HÄLSINGEREGEMENTE HAR HAFT SIN SAMLINGS- OCH ÖVNINGSPLATS FRÅN INDELNINGSVERKETS INFÖRANDE OMKRING 1680 TILL SLUTET AV 1890-TALET. PLATSEN KALLADES NORRÄNGESLÄGRET OCH UTÖKADES ÅR 1876 MED EN SKJUTBANA FÖR SKARPSKYTTEKÅRENS BEHOV. ARBRÅ HEMBYGDSFÖRENING OMBESÖRJDE MINNESTAVLANS UPPSÄTTANDE ÅR 1951.
Informationsskylt: Nej 

Tomas Bornestaf
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten