Registerkort Nr LV05

Minnesmärke över slaget 1704 vid Jacobstadt (Jekabpils)

Land                                         Lettland

Kommun (motsv)              Jekabpils

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Sala, 8 km väster Jēkabpils, vägskälet mot Mālkalni
GPS-angivelse:                      N56.511861, E25.757112

Inventerad
Namn:                                        Per Iko
Datum:                                       2019

Historia
Slaget vid Jakobstadt (lettiskaJēkabpils, polskaKrzyżbork) utkämpades den 26 juli 1704 under det stora nordiska kriget. Svenskarna under befäl av general A L Lewenhaupt, vann en stor seger mot ryssarna som var större i antal och hade polska allierade på sin sida. Den svenska armén förlorade runt 400 man medan ryssarnas och polackernas antal uppgick till runt 3 000.

Ägare
Namn:                                        Staden??
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:
Adress:
Telefon:
Mail-adress:

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text under tre öppna kronor: SEIT 1704 G.26 JULIJA ZVIEDRU KARASPEKS LEVENHAUPTPA VADIBA SAKAVA APVIENOTOS POLU-KRIEVU PULKUS (Här besegrade svenska trupper under Lewenhaupt polsk-ryska regementen den 26 juli 1704)
Informationsskylt: Nej

Per Iko
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten