Registerkort Nr FI61

1809 Minnessten över slaget vid Kumlinge på Åland

Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Kumlinge, Åland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Fälberget bredvid apoteket på Kumlinge
GPS-angivelse:                     N60°15’26.54″ E20°46’29.43″

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
GPS-angivelse:

Historia
Kumlingeslaget utgjorde kulmen av det åländska upproret under finska kriget 1808-1809 som utkämpades mellan Sverige och Ryssland. Upproret startade i Jomala sockenstuga den 19 mars 1808 och spred sig snabbt över Åland för att kulminera på Kumlinge den 9 maj 1808 (eller 10 maj 1808– uppgifterna varierar) då en åländsk bondehär bestående av cirka 450 bönder och drängar besegrade och tillfångatog den drygt 450 man starka ryska hären utanför Kumlinge prästgård där den hade sitt högkvarter. I åländska bondehären, ledd av prästen Henrik Gummerus, omkom tre och tre sårades och i den ryska truppen, ledd av överste Vuitsch, omkom en och åtta sårades.
Efter överste Vuitsch kapitulation återstod runt cirka 50 ryska soldater på Brändö som efter en kort strid gav upp samma dag, och i och med detta var Åland återigen under svensk kontroll.

Ägare
Namn:                                        Ålands landskapsförvaltning
Adress:                                       c/o museichef Annika Dahlblom, Ålands museum
Tfnnr:                                         +358 18 25418
Mail-adress                              annika.dahlblom@regeringen.ax

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Se ovan

Övrigt
Kumlingeborna ville 1908 resa en sten till hundraårsminnet av slaget, men de ryska myndigheterna tillät inte det. Först 1920, efter Finlands självständighet, restes en minnessten av granit till hundraårsminnet av slaget på Fälberget bredvid apoteket på Kumlinge. Minnesmärket klassas som ”fast fornlämning”.
Fotograf Ulf Rydin
Text: TILL MINNE AV TAPPRA FÄDERS BRAGD. ÅLANDS UNGDOM RESTE VÅRDEN DEN – 1920
Informationsskylt: Nej

Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten