Registerkort Nr K05

1939 Minnessten över Karlskrona grenadjärregemente i Karlskrona

 Län                                       Blekinge

Kommun (motsv)           Karlskrona

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:               I anslutning till f.d garnisonsområdet Gräsvik Karlskrona. 100 m VNV korsningen Valhallavägen-Minervavägen
GPS-angivelse:                N56°10’51” E15°35’32”

Inventerad
Namn:                                    Carl-Gustav Petersson och Astor Engqvist
Datum:                                   2017-06-15

Historia
Genom försvarsreformen 1901 bilades regementet den 1 januari 1902, genom en sammanslagning av Smålands grenadjärkår (I 7) och Blekinge bataljon (I 30). Regementet kom att stå för infanteribesättning i Karlskrona fästning.
Genom försvarsbeslutet 1925 kom regementet att upphöra som självständigt förband, och reducerades den 1 januari 1928 till ett detachement ingåendes i Kronobergs regemente (I 11). Detachementet utgjordes av Kronobergs regementes III. bataljon, med namnet Kronobergs regementes fästningsbataljon i Karlskrona.
Detachement och bataljonen avvecklades den 30 september 1939 och dess förläggning i Gräsvik övertogs 1943 av Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2).

 Ägare
Namn:                                       Blekinge museum
Adress:                                      Borgmästargatan 21, 371 35 Karlskrona
Tfnnr:                                          0455-30 49 60
Mail-adress:                            karlskrona.kommun@karlskrona.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnessten av granit omgivet av fyra fyrkantshuggna stenar med en grenadjärgranat på varje. Stenarna har minnesplattor och är förenade med en järnkätting. Avtäckningen skedde den 18 september 1927. När detachementet drogs in 1939 sattes de fyra bronsplattorna upp på de fyra hörnstenarna.
Text:  KUNGL. KARLSKRONA GRENADJÄRREGEMENTE 1902 – 1927
Kring Smålandslejonet segernamnen: BREITENFELD 1631, LÚTZEN 1632, CLISSOW 1702, WARSCHAU 1705, HOLOFZIN 1708
Därunder: STAMMAR FRÅN SMÅLAND OCH BLEKINGE BÄRA VITTNE OM FÄDRENS DÅDKRAFT OCH ÄRA
På minnesplattorna står:
1) MARINREGEMENTET uppsattes 1845. Uppgick 1886 i BLEKINGE BATALJON.
2) BLEKINGE BATALJON uppsattes 1886. Uppgick 1902 i KARLSKRONA GRENADJÄRREGEMENTE.
3) SMÅLANDS RYTTARE 1543. Från dessa utgick SMÅLANDS GRENADJÄRKÅR som 1902 uppgick i KARLSKRONA GRENADJÄRREGEMENTE.
4) KRONOBERGS REGEMENTES DETACHEMENT I KARLSKRONA uppsattes 1928 av personal ur KARLSKRONA GRENADJÄRREGEMENTE. Indrogs 1939
Informationsskylt:  Nej

Carl-Gustav Petersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten