Registerkort Nr G03

1892 Minnessten över införandet av allmän värnplikt i Blädinge

 Län                                         Kronoberg

Kommun (motsv)             Alvesta

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                700 m Norr Blädinge kyrka 300 m öster om vägen i ”Blendas dunge”
GPS-angivelse:                  56°51’4.71″N 14°32’21.12″E

Inventerad
Namn:                                    Carl-Gustav Petersson och Astor Engqvist
Datum:                                   2017-09-24

Historia
1885 års värnpliktslag innebar att varje svensk man var värnpliktig mellan 21 och 32 år. 1892 ingicks slutligen en bred uppgörelse om försvaret, som innebar att värnplikten förlängdes till 90 dagar och att omfatta män mellan 21 och 41 år, samtidigt som grundskatterna och indelningsverket skulle avvecklas under en tioårsperiod.
Av glädje att allmän värnplikt infördes i Sverige upprättade Bälaryds skytteförening denna minnessten.

 Ägare
Namn:                                     Blädinge hembygdsförening, Erik Östergren
Adress:                                    Katåsen  1, 342 52 Vislanda
Tfnnr:                                       070-667 72 42
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 1892 av Blädinge hembygdsförening.
Text: Under Oscar II:s namnchiffer: VÄRENDS SÖNER HÄGNE FOSTERBYGDEN
18  22/11  92
Informationsskylt:  Nej

Carl-Gustav Petersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten