Registerkort Nr N01

1565 Minnessten över slaget vid Axtorna i Falkenberg

 Län                                              Halland

Kommun (motsv)                 Falkenberg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Axtorna V Ätrafors
GPS-angivelse:                        N57°2’29.00″ E12°38’32.35″

Inventerad
Namn:                                        Peter Wetterberg
Datum:                                      2018

Historia
Slaget vid Axtorna stod den 20 oktober 1565. Daniel Rantzau hade tvingats ge upp det återtagna Varbergshus, som hade fallit till svenskarna den 15 september 1565, efter att dessa den 28 augusti hade erövrat Ny VarbergSkånelands största och viktigaste stad efter Malmö. Då det tunga artilleriet äntligen nådde fram fick Rantzau budskap om att en överlägsen svensk här under Jacob Henriksson (Hästesko) ryckte fram från öster och han tvingades ge upp belägringen och föra trupperna mot Falkenberg. Där var dock bron över Ätran bränd av en svensk patrull och danska armén tvingades söka andra övergångar över Ätran. Svenskarna var under order från Erik XIV att uppsöka och slå den danska armén och tillfället yppade sig vid vadställena vid Axtorna by i Köinge socken cirka 20 km uppströms.
Rantzau intog en beredskapsuppstälning i väntan på vad svenskarna skulle göra. När dessa anföll utnyttjade han svagheter i deras utsträckta stridslinje och lyckades mycket tack vare sitt överlägsna rytteri vinna slaget. Omkring 4 000 människor miste livet under slaget varav de ofrälse begravdes i massgravar på fältet.
Slaget ledde inte till några avgörande strategiska eller politiska förändringar, tvärtom bibehölls genom den danska segern situationen som den varit innan slaget.

 Ägare
Namn:                                        Riksantikvarieämbetet
Adress:                                       Storgatan 41, 114 55 Stockholm
Tfnnr:                                         08-5191 80 00
Mail-adress                              registrator@raa.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit uppsatt år 1965
Text:  AXTORNA 20.10 1565
STENEN REJSTES I 400 ÅRET EFTER AF FOLK FRA BEGGE SIDER GRAENSEN
Informationsskylt: Ja

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten