Registerkort Nr I07

1866 Minnessten över Gotlands regementes När kompani (I 18) i När

 Län                                          Gotland

Kommun (motsv)              Gotland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  3 km SSO När kyrka
GPS-angivelse:                    57°13’49.59″N 18°37’59.30″E

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2017-07-31

Historia
När kompani (När och Lau  socknar) ur Gotlands Nationalbevärings Södra Bataljon hade sin exercisplats på Öndarfe rum i När åren 1811 – 1886

 Ägare
Namn:                                        När hembygsförening ??
Adress:                                      Ordförande Christer Norrby
Tfnnr:                                         0498-49 23 73, 070-570 37 95
Mail-adress                              christer.norrby@swipnet.se

Vårdare
Namn:                                        Gotlands Försvarsmuseum  ??
Adress:                                      Förrådsvägen 4, 624 44 Tingstäde
Tfnnr:                                         0498-27 43 57
Mail-adress                              gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

 Övrigt
Ingen information hittad
Text: ÖNDARVE-RUM, EXERCISPLATS FÖR NÄR KOMPANI 1821 – 1886
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten