Registerkort Nr I08

1866 Minnestavla över Gotlands reg:s Torsburgs och Östergarns kompanier (I 18) i Kräklingbo

Län                                           Gotland

Kommun (motsv)              Gotland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  960 m OSO Kräklingbo kyrka
GPS-angivelse:                      N57°26’34.88″  E18°43’35.69″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2017-07-31

Historia
Torsburgs och Östergarns kompanier (Kräklingbo, Ala, Anga, Östergarn, Gammelgarn och Arde socknar) ur Gotlands Nationalbevärings Medel Bataljon hade sin exercisplats på Ekeskogsrum i Kräklingbo åren 1811 – 1886

 Ägare
Namn:                                        Torsburgs bygdeförening
Adress:
Tfnnr:                                         0767-16 56 29
Mail-adress                              h-l.levin@spray.se

Vårdare
Namn:                                       Gotlands Försvarsmuseum
Adress:                                      Förrådsvägen 4, 624 44 Tingstäde
Tfnnr:                                        0498-27 43 57
Mail-adress                             gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

 Övrigt
Minnestavla av trä bredvid en äldre rustbod??
Text: På en trätavla: ”EKESKOGS-RUM  EXERCISPLATS 1814 – 1886
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten