Registerkort Nr I06

1866 Minnessten över Gotlands regementes Grötlinge kompani
(I 18) i Grötlingbo

 Län                                           Gotland

Kommun (motsv)              Gotland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  125 m SSV vägskälet mellan väg 142 och 517
GPS-angivelse:                      N57°8’38.32″  E18°20’49.36″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2017-07-31

Historia
Grötlingbo kompani (Havdhem, Näs, Grötlingbo och Fide  socknar) ur Gotlands Nationalbevärings Södra Bataljon hade sin exercisplats på Sandes rum i Grötlingbo åren 1811 – 1886

 Ägare
Namn:                                        Havdhems hembygdsförening ??
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                        Gotlands Försvarsmuseum  ??
Adress:                                       Förrådsvägen 4, 624 44 Tingstäde
Tfnnr:                                         0498-27 43 57
Mail-adress                              gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

 Övrigt
Stenen avtäcktes 30 juni 1941 av kapten Bengt Lindwall. Stenen är av sandsten, 2,1 m hög, 0,6 m bred och 0,35 m bred.
Text: SANDES RUM, 1811-1886 EXERCISPLATS för Grötlingbo kompani av Gotlands National Beväring
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten