Registerkort Nr I05

1866 Minnessten över Gotlands regementes Hoburgs kompani
(I 18) i Lingsarve, Vamlingbo

Län                                            Gotland

Kommun (motsv)              Gotland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   770 m SSV Vamlingbo kyrka
GPS-angivelse:                      N56°57’47.39″  E18°13’31.03″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2017-07-31

Historia
Hoburgs kompani (Öja, Hamra, Sundre och Vamlingbp socknar) ur Gotlands
Nationalbevärings Södra Bataljon hade sin exercisplats på Lingsarve rum i Vamlingbo åren 1811 – 1886

 Ägare
Namn:                                        Hoburgs hembygdsfärening ??
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                        Gotlands Försvarsmuseum
Adress:                                       Förrådsvägen 4, 624 44 Tingstäde
Tfnnr:                                         0498-27 43 57
Mail-adress                              gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

 Övrigt
Minnesmärket av sandsten avtäcktes av kapten Bengt Lindwall den 26 oktober 1941. Stenen är 2,5 m hög, 1 m bred och 0,3 m tjock.
Text under ett par korslagda bajonetter: KYRKRUM  HÄR VAPENÖVADES HOBURGS KOMPANI 1811 – 1886
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten