Registerkort Nr I04

1866 Minnessten över Gotlands regemente Burs kompani (I 18) på Stångamalmen, Stånga

Län                                            Gotland

Kommun (motsv)               Gotland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   390 m SSO Stånga kyrka
GPS-angivelse:                       N57°16’47.40″  E18°28’5.77″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2017-07-31

Historia
Burs kompani: (Stånga och Burs socknar) ingick i Gotlands Nationalbevärings Södra bataljon hade sin exercisplats på Stånga malm under åren 1811 – 1886 

Ägare
Namn:                                        Stånga hembygdsförening ??
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                        Gotlands Försvarsmuseum  ??
Adress:                                       Förrådsvägen 4, 624 44 Tingstäde
Tfnnr:                                         0498-27 43 57
Mail-adress                              gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

 Övrigt
Minnesmärket av kalksten avtäcktes av militärbefälhavaren generalmajor Gösta Törngren den 11 augusti 1941. Det är 3,1 m högt, 1,07 m brett och 0,36 m tjockt
Text under ett par korslagda sablar:  STÅNGS MALM  UNDER ÅREN 1811 – 1886 ÖVADES PÅ DENNA PLATS SÖDRA BATALJONEN OCH BURS KOMPANI AV GOTLANDS NATIONAL BEVÄRING
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten