Registerkort Nr. FI172

1940-44 Y E Nilssons soldatgrav på Malms kyrkogård i Helsingfors

Land:                               Finland

Kommun (motsv):    HelsingforsFi51

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:         Malms kyrkogård
GPS-angivelse:

N60°14’12.04″ E25° 1’50.28″

Inventerad
Namn:                            Claes och Eva Grafström
Datum:                           2014-08-19 och 2015-07-04.

Historia
År 1888 fattade man beslut om att bygga en ny begravningsplats på kronans tidigare manöver- och lägerområde i Malm i dåvarande Helsinge socken. Begravningsplatsen invigdes den 10 november 1894.
Malms begravningsplats är den största begravningsplatsen i Finland. Här gravsätts ca 2000 personer varje år. År 1921-23 uppfördes kapellet enligt ritningar av arkitekt Selim A Lindqvist. I dag inrymmer byggnaden tre separata välsignelsekapell: Stora kapellet, Östra kapellet och Västra kapellet. Gravkvarter 71 innehåller hjältegravarna.

Ägare
Namn:                                     Helsingfors kyrkliga samfällighet
Adress:                                    Tredje linjen 22 B, 00530 Helsingfors
Tfnnr:                                      +01019-0072
Mail-adress:                           virkatodistukset@evl.fi

Kostnader
Vård, skötsel/år:                  –
Renovering (vid behov):   –

Vårdare
Namn:                                    Malms kyrkogård
Adress:                                   Malms kyrkogårdsväg, 00700 Helsingfors, Finland
Tfnnr:                                     +358 9 23402850
Mail-adress:                          malmi.hsrky@evl.fi

Fi48-51bÖvrigt
Yngve Eugén Nilssons hjältegrav för svenska frivilliga från 1940-44 i grav nr 292b i gravkvarter 71.
Liggande gravsten. H 70 cm , b 50 cm , d 10 cm.
Text: YLIKERSANTTI YNGVE EUGEN NILSSON
* 7.11.1903  † 24.6.1944
Informationsskylt: Ja.

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening och SvMM