Registerkort Nr. FI171

1940-44 Svensk soldatgrav (Johansson) på Malms kyrkogård i Helsingfors

Land:                               Finland

Kommun (motsv):     HelsingforsFi50

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:          Malms kyrkogård
GPS-angivelse:             N60°14’12.04″ E25° 1’50.28″

Inventerad
Namn:                             Claes och Eva Grafström
Datum:                           2014-08-19 och 2015-07-04.

Historia
År 1888 fattade man beslut om att bygga en ny begravningsplats på kronans tidigare manöver- och lägerområde i Malm i dåvarande Helsinge socken. Begravningsplatsen invigdes den 10 november 1894.
Malms begravningsplats är den största begravningsplatsen i Finland. Här gravsätts ca 2000 personer varje år. År 1921-23 uppfördes kapellet enligt ritningar av arkitekt Selim A Lindqvist. I dag inrymmer byggnaden tre separata välsignelsekapell: Stora kapellet, Östra kapellet och Västra kapellet. Gravkvarter 71 innehåller hjältegravarna.

Ägare
Namn:                                  Helsingfors kyrkliga samfällighet
Adress:                                 Tredje linjen 22 B, 00530 Helsingfors
Tfnnr:                                   +01019-0072
Mail-adress:                        virkatodistukset@evl.fi

Kostnader
Vård, skötsel/år:                 –
Renovering (vid behov):  –

Vårdare
Namn:                                   Malms kyrkogård
Adress:                                  Malms kyrkogårdsväg, 00700 Helsingfors, Finland
Tfnnr:                                    +358 9 23402850
Mail-adress:                        malmi.hsrky@evl.fi

Fi48-51bÖvrigt
Johan Gunvald Johanssons hjältegrav för svenska frivilliga från 1940-44 i grav 291 i gravkvarter 71. Liggande gravsten. H 70 cm , b 50 cm , d 10 cm.
Text: SOTAMIES JOHAN GUNVALD JOHANSSON
* 17.3.1919  † 27.3.1944
Informationsskylt: Ja.

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening och SvMM.