Registerkort Nr. FI173

1940-44 N A Afvanders soldatgrav på Sandudd i Helsingfors

Land:                                Finland

Kommun (motsv):     HelsingforsFi52

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:         Västra delen av Sandudd.
GPS-angivelse:           N60°10’20.05″ E25°54’22.44″

Inventerad
Namn:                             Claes och Eva Grafström
Datum:                            2014-08-19 och 2015-07-04.

Historia
Då Helsingfors flyttades till Estnäs från Gammelstaden på 1640-talet började de döda begravas i Kampen och från 1720-talet kring Ulrika Eleonora kyrka vid nuvarande Senatstorget. Då Nikolajkyrkan (nuvarande Helsingfors domkyrka) började byggas stängdes begravningsplatsen vid Ulrika Eleonora kyrka och själva kyrkan revs år 1827.
År 1829 tog man i bruk ett nytt begravningsfält vid Lappviken på Sandudd. Denna del av Sandudds begravningsplats kallas numera Gamla delen.
Begravningsplatsen förstorades på 1850-talet då Nya delen togs i bruk. År 1929 öppnade man Sanduddsområdet närmast simstranden.
Sandudds begravningsplats delas in i fem delar: Gamla området, Nya området, Sanduddsområdet, Finska gardets begravningsplats och Urnelunden. Alla republikens presidenter har begravts på Sandudd förutom Pehr Evind Svinhufvud och Kyösti Kallio. Utöver dessa har flera viktiga personer i Finlands historia begravts på Sandudd sedan 1820-talet.
Då vinterkriget började reserverade man ett nytt område på Sandudd för de stupade i kriget. Under fortsättningskriget planerades hjältegravsområdet där 3 100 i kriget stupade helsingforsare ligger begravda, samt cirka 120 tyska soldater. Runt hjältegravsområdet går de Saknades mur där cirka 800 försvunnas eller på fältet kvarblivnas namn ristats in. Dessutom har cirka 280 krigshjältar begravts i släktgravar på Sandudd. På fältet ligger 8 svenska frivilliga begravda som stupade i fortsättningskriget. Det var deras egen önskan att bli begravda i Finland, i det land för vilkas frihet de kämpade.På hjältegravsområdet finns Hjälteplatsen, vid vars ena sida C.G.E. Mannerheims grav ligger från 1953 och i änden av platsen finns Hjältekorset.

Ägare
Namn:                                     Helsingfors kyrkliga samfällighet
Adress:                                    Tredje linjen 22 B, 00530 Helsingfors
Tfnnr:                                      +01019-0072
Mail-adress:                           virkatodistukset@evl.fi

Kostnader
Vård, skötsel/år:                   –Sandudd1
Renovering (vid behov):   –

Vårdare
Namn:                                     Ägaren

Övrigt
Nils Almar Afvanders hjältegrav för svenska frivilliga från 1940-44. Liggande gravsten. H 70 cm, b 50 cm, d 10 cm.
Text: SOTAMIES NILS ALMAR AFVANDER
* 13.8 1911  † 13.4. 1942.
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening och SvMM .