Registerkort Nr. FI170

1940-44 Svensk soldatgrav (Hulthén) på Malms kyrkogård i Helsingfors

Land:                                Finland

Kommun (motsv):     HelsingforsFi49

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:           Malms kyrkogård
GPS-angivelse:             N60°14’12.04″ E25° 1’50.28″

Inventerad
Namn:                             Claes och Eva Grafström
Datum:                            2014-08-19 och 2015-07-04.

Historia
År 1888 fattade man beslut om att bygga en ny begravningsplats på kronans tidigare manöver- och lägerområde i Malm i dåvarande Helsinge socken. Begravningsplatsen invigdes den 10 november 1894.
Malms begravningsplats är den största begravningsplatsen i Finland. Här gravsätts ca 2000 personer varje år. År 1921-23 uppfördes kapellet enligt ritningar av arkitekt Selim A Lindqvist. I dag inrymmer byggnaden tre separata välsignelsekapell: Stora kapellet, Östra kapellet och Västra kapellet. Gravkvarter 71 innehåller hjältegravarna.

Ägare
Namn:                                    Helsingfors kyrkliga samfällighet
Adress:                                   Tredje linjen 22 B, 00530 Helsingfors
Tfnnr:                                     +01019-0072
Mail-adress:                          virkatodistukset@evl.fi

Kostnader
Vård, skötsel/år:                   –
Renovering (vid behov):    –

Fi48-51bVårdare
Namn:                                     Malms kyrkogård
Adress:                                    Malms kyrkogårdsväg,          00700 Helsingfors, Finland
Tfnnr:                                       +358 9 23402850
Mail-adress:                            malmi.hsrky@evl.fi

Övrigt
Nils Harald Hulthéns hjältegrav för svenska frivilliga från 1940-44 i grav 291 i gravkvarter 71. Liggande gravsten. H 70 cm , b 50 cm , d 10cm.
Text: SOTAMIES NILS HARALD HULTÉN
* 18.2 1918  † 22.6.1944.
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening och SvMM.