Registerkort Nr E34

2022 Minnessten över Marinen 500 år i Söderköping

 Län                                            Östergötland

Kommun (motsv)               Söderköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       SO delen av Rådhustorget
GPS-angivelse:                           N58°28’54.53″ E16°19’15.22″

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2023-06-25

Historia
Den svenska flottan räknar sina anor från 1522 då Gustav Vasa köpte tio bestyckade fartyg från Lübeck. Dessa anlände den 7 juni samma år till Slätbaken utanför Söderköping. Den svenska marinen var därmed född.
1902 tillfördes kustartilleriet, numera amfibiekåren.

Ägare
Namn:                                            Försvarsmakten
Tfnnr:                                             08-7887500
E-post                                            exp-hkv@mil.se

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Minnesstenen avtäcktes av ställföreträdande marinchefen, brigadgeneral Peder Ohlsson, tisdagen den 7 juni 2022 i samband med Marinens 500-årsjubileum.
Örlogskapten Johan Melin har letat sten på militära övnings- och förläggningsområden och har tillsammans med stenhuggaren Niklas Gustavsson på Nilssons stenhuggeri i Sölvesborg bedömt ett antal råmaterial. Stenen som valdes fann vi på Rosenholms övningsfält i Karlskrona.
Stenen delades sedan i fyra delar för utplacering i de marina garnisonsstäderna, Stockholm, Göteborg och Karlskrona samt Söderköping som var platsen för Marinens födelse.
Inskriptionstexten är författad av kommendörkapten Anders Hörnfeldt och Johan Melin. Stenarbetet har utförts av Nilssons stenhuggeri i Sölvesborg med Johan Melin som ansvarig för designen tillsammans med stenhuggeriets grafiker.
På framsidan finns Marinens vapenbild.
På västersidan text: FÖR RIKETS FÖRSVAR SEDAN 500 ÅR
SPEJANDE ÖGON MOT BLÅNANDE HORISONTER
FRÅN SKÄRGÅRD TILL HAV LÄNGS VÅRA KUSTER
I SAMMA STRIDER OCH MED SAMMA SPÅR
FRÅN FLYDDA TIDER MOT FRAMTID VI GÅR
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp 

Projektet har finansierats av Försvarsmakten