Registerkort Nr Ö 00

Minnessten över drabbningen 1717 i Surmasaajo, Juoksengi 

Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)               Övertorneå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       1,5 km NV avtaget mot Vyöni längs väg 99
GPS-angivelse:                           N66°33’33.95″ E23°46’40.48″

Inventerad
Namn:
Datum:                                          Ej inventerad

Historia
Under det Stora nordiska kriget i var Finland under åren 1713 till 1721 ockuperat av ryska styrkor. I slutet av december 1716 hade en hästburen kosackskara kommit in på svensk sida och påbörjade ett plundringståg uppför Torne älvdal.

I trakten kring Övertorneå plundrades två kyrkor och några veckor senare brändes också Kengis bruk ner till grunden. När kosackerna vände söderut igen i januari 1717 hade ett vargeringsförband ur Västerbottens regementet hunnit organiseras i Juoksengi, och när ryssarna kom låg de i bakhåll. De omkring femtio kosackerna nedkämpades till sista man och bara två lokalbor gick hädan.

Det är inte helt klart var bakhållet skedde men den lokala traditionen berättar att det är vid Surmasaajo och det är där vi finner minnesplatsen. 

Ägare
Namn:                                            Juoksengi Skifteslagssamhällighetsförening
Adress:                                           Lampisenpää 250, 957 94 Övertorneå
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                            se ägaren

 Övrigt
Minnesstenen avtäcktes den 15 juli 2017 i närvaro försvarsminister Peter Hultqvist och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Text: På stenen sitter två bronsplattor. Den övre med Västerbottens regementes vapenbild och texten Dominus Protector Meus (Karl XII valspråk – Herren min beskyddare).
Den undre bronsplattan: Denna sten är rest av Juoksengi byasamfällighet till åminnelse av vargeringen, januari 1717. Under finns texten på finska.
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp