Registerkort Nr E33

2021 Veteranminnesmärke i Folkparken, söder Matteuskyrkan i Norrköping

Län                                            Östergötland

Kommun (motsv)               Norrköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       150 m SSO Matteus kyrka
GPS-angivelse:                           N58°35’30.58″ E16°10’21.66″

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2023-06-25

Historia
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige. 

Ägare
Namn:                                            Norrköpings kommun
Adress:                                           601 81 Norrköping
Tfnnr:                                             011-150000
Mail-adress                                  norrkoping.kommun@norrkoping.se

Vårdare
Namn:                                            se ägaren 

Övrigt
Minnesstenen avtäcktes den 29 maj 2021.
Text: Under FN-märket: ”Vi de förenade nationernas tolk, beslutade att rädda kommande släktled undan krigets gissel” 1945. Hedra de män och kvinnor som deltagit i internationella insatser för att skapa fred och mänskliga rättigheter.
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten