Registerkort Nr E29

1997 Livgrenadjärregementets signalsten

 Län                                             Östergötland

Kommun (motsv)                 Linköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Strax N om fd kanslihuset, Regementsgatan
GPS-angivelse:                        N58°23’49.97″ E15°36’49.41″

Inventerad
Namn:                                         Claes och Eva Grafström, Hans Wigren, Lena Mindus
Datum:                                        2020-08-07

Historia
Signalstenen var den plats på vilken signalgivaren stod, bland annat när flaggan skulle blåsas upp eller ner. Från början fanns den på kaserngården, söder om kanslibyggnaden. I samband med iordningställandet av parkeringsytan på gamla I4-sidan, togs stenen bort. En minnesvärd symbol från områdets militära era fick lämna plats för bilarna. Ingen behöver dock känna oro, stenen finns kvar, och kan numera beskådas på sin nya plats, norr om kanslibyggnaden. Flyttningen har skett i samförstånd med berörda parter.

 Ägare
Namn:                                       Linköpings kommun
Adress:                                      Kultur- och fritidsnämnden, 581 81 Linköping
Tfnnr:                                        013-206000
Mailadress:

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                       Ägaren

 Övrigt:.
En stenplatta med lilla riksvapnet omgivet av en röd och en vit granat på stenstoder.
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten