Registerkort Nr E13

1926 Minnesstenar över genlt Rudenschöld och hästen Trumf i Linköping

 Län                                           Östergötland

Kommun (motsv)                Linköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Korumplatsen strax söder om Grenadjärvallen
GPS-angivelse:                      N58°23’37.29″ E15°35’20.94″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström, Hans Wigren och Lena Mindus
Datum:                                       2020-08-07

Historia
Thorsten Rudenschöld, född 25 mars 1863 i Lännäs församling i Örebro län, död 12 januari 1926, var en svensk greve och militär.
Rudenschöld blev underlöjtnant vid Livregementets dragonkår 1885, löjtnant vid regementet 1891 och vid Generalstaben 1893, kapten vid generalstaben 1898, ryttmästare vid regementet 1902, major 1904, överste 1911, sekundchef för Livregementets husarer 1913, generalmajor och inspektör för kavalleriet 1917, chef för Andra arméfördelningen 1922 och generallöjtnant 1924.
Rudenschöld var lärare vid Artilleri- och ingenjörshögskolan 1898–1906, chef för Krigshögskolan 1906–1913 och företog studieresor till Danmark 1909, Tyskland 1911 och Grekland under Balkankriget 1912. Han var sakkunnig för bland annat utredning rörande arméns hästar 1914–1915 och för omorganisation av arméns musik 1915. Rudenschöld blev ledamot av andra klassen av Krigsvetenskapsakademien 1907 och ledamot av första klassen 1917. Han var 1906–1913 ledamot av Svenska Röda Korsets överstyrelse.
Den 12 januari var han ute och red på sin häst Trumf när han drabbades av en hjärtattack, föll av och avled.

Ägare
Namn:                                       Linköpings kommun
Adress:                                      Kultur- och fritidsnämnden, 581 81 Linköping
Tfnnr:                                        013-206000
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                    –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Det finns två minnesstenar på platsen, en över Rudenschöld och en över Trumf. Stenarna flyttades 2023.
Text sten 1: GENERALLÖJTNANT RUDENSCHÖLD SLUTADE HÄR SITT LIF DEN 12-1 1926 PÅ SIN HÄST TRUMF
Text sten 2: TRUMF 1913 – 1929
Informationsskylt: Ja


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten