Registerkort Nr E22

1952 Altare med kors på Korumplatsen i Linköping

Län                                              Östergötland

Kommun (motsv)                 Linköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Korumplatsen strax söder om Grenadjärvallen
GPS-angivelse:                        N58°23′47″  E15°36′35″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström, Hans Wigren och Lena Mindus
Datum:                                       2020-08-07

Historia
Överstelöjtnant Oscar Wilhelm Douglas, militärpastor Harald Tigerström och kapten Sture Zanton tog initiativet till en ”friluftskyrka”, belägen öster om Grenadjärgården. Korumplatsen färdigställdes av kasernkompaniet och i september 1952 kunde överste Holger Stenholm inviga den.
Runt korumplatsen reser sig höga tallar som pelare i denna grenadjärkyrka, med himlen som ett mäktigt tempelvalv. Längst fram ett stenaltare med ett kors. Hela platsen är sådan, att den stämmer sinnet till allvar och andakt.
Till vänster om altaret avtäcktes 1954 en minnestavla i granit över de livgrenadjärer som gett sina liv under beredskapstjänst (E04).

Ägare
Namn:                                       Linköpings kommun
Adress:                                      Kultur- och fritidsnämnden, 581 81 Linköping
Tfnnr:                                        013-206000
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                    –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                      Ägaren

Övrigt
Kors av brons på kvadratiskt huggen sockel av granit rest 1952. På, sockeln ett kors och tre öppna kronor.
Text:   –
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten