Registerkort Nr E17

1939 Minnessten över flyghaveri med tre omkomna ur F 1 i Vårdnäs, Björnkil

Län                                         Östergötland

Kommun (motsv)            Linköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                Väg 34, 20 km S Linköping, sväng
mot Västerby. 900 m väg till vänster. Ytterligare 900 m håll höger där vägen delar sig. Gå ca 20-30 m till ett tre-delat träd på höger sida. Efter trädet höger på en övervuxen körväg. Efter 100 m en skylt “Flygstenen”. Fortsätt 100 m
GPS-angivelse:                   N58°16’07.5″ E15°36’44”

Inventerad
Namn:                                    Claes och Eva Grafström, Hans Wigren, Lena Mindus
Datum:                                   2020-08-07

Historia
På natten till den 1 september 1939 – samma dag som Andra världskriget bröt ut – störtade ett bombflygplan (B 3) i skogen mellan Björnkil och Pukeberg, nära Arnebo. Två B 3-plan som hade övat flygbombning vid sin flygflottilj i Västerås kunde på grund av dimma inte landa där utan dirigerades till Malmen vid Linköping. Den ena planet kom lyckligt fram till destinationen, medan det andra havererade på denna plats. De tre unga männen i besättningen omkom.
Anhöriga till de förolyckade lät resa en minnessten på platsen. I samband med 40-årsminnet av olyckan, 1979, arrangerade Vårdnäshembygdsförening en högtidlighet vid minnesstenen, som kommit att kallas Flygstenen. Vid det tillfället medverkade representanter för Västmanlands flygflottilj i Västerås. Även 50-årsminnet uppmärksammades av hembygdsföreningen. På 75-årsdagen, 1 september 2014, arrangerades en kvällsutflykt med en minnesstund vid Flygstenen. Bland deltagarna fanns representanter för Östergötlands Flyghistoriska Sällskap.

Ägare
Namn:                                                Markägaren??
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:            –
Renovering (vid behov):            –

Vårdare
Namn:                                             Östergötlands Flyghistoriska Sällskap??

Övrigt
Minnessten av granit 2,1 m h, vid basen 0,4×0,75 med fyrsidigt tvärsnitt.
Text:  ÖVNINGSFLYGNING MEDTVÅ TUNGA BOMBPLAN FRÅN VÄSTERÅS, MÖRKER OCH MARKDIMMA OMÖJLIGGJORDE BEORDRAD LANDNING HÄSSLÖ, LANDNING BEORDRADES MALMEN, DET ENA PLANET LYCKADES- DET ANDRA PLANET HAVERERADE HÄR UNDER FLYGNING NORRUT I MOLN OCH TÄT DIMMA KL01.07.
STENEN RESTES AV FÖRARENS FÖRÄLDRAR
Text på frånsidan: OFF. ASP. FÄLTFLYGAREN FOLKE RAMSTRÖM FÖRARE *5/2 1920 RES. OFF. ASP. FÄLTFLYGAREN B. S. WITTSTEN SPANARE *7/6 1918 FURIREN C. E. NORDH RADIOTELEGRAFIST *2/5 1913 FUNNO HÄR GEMENSAM DÖD NATTEN TILL DEN 1/9 1939
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten