Registerkort Nr E27

Inhugget minnesmärke över omkomne furiren S Carlsson på Hästholmen, Stora Lund

Län                                            Östergötland

Kommun (motsv)              Ödeshög

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   700 m NV golfanläggningen Hästholmen
GPS-angivelse:                      N58°15’49.82″ E14°36’47.51″

Inventerad
Namn:                                       Ej inventerad
Datum:                                      2020-09-25

Historia
Inskrift berghäll nära nedslagsplatsen för ett haveri 1937-07-23 med en Fokker CV-E i samband med övningar i bombfällning och kulspruteskjutning vid Vätterns östra strand. Föraren furir Stig O. Carlsson omkom.
1937 höll Flygvapnet övningar i bombfällning och kulspruteskjutning vid Vätterns östra strand. Här, söder om orten Hästholmen hade Flygkompaniet redan 1921 inrättat en skjutskola. Nu övade man också andra aktiviteter som fotografering, signaltjänst och artilleriflygning. Området tillhör numera Stora Lunds naturreservat.
I övningen deltog flygplan av typen Fokker CV-E, i Flygvapnet benämnt S 6. Denna typ var ett biplan med plats för förare och spanare. Det var beväpnat med kulsprutor, men kunde trots beteckningen spaningsplan (S) även bära bomber under vingarna.
Den 23 juli inträffade ett haveri som krävde två dödsoffer. S 6 nummer 334 övade kulspruteskjutning mot en målflotte förankrad cirka 150 meter från stranden. Flygplanet skulle just göra ett tredje anfall mot målet. Under dykningen mot flotten bröts motorn loss från flygplanet. Motorn slår i sin tur sönder ena sidans vingpar. Detta får planet att under en kort tid stiga vertikalt till cirka 100 meters höjd. Därefter går det över i ryggläge, viker sig och störtar i vattnet.
En fiskare, som på Flygvapnets uppdrag legat i räddningsberedskap, rycker genast ut med sin båt. Han finner planets spanare, löjtnanten i I 17 reserv Gösta W. Lilja, livlös flytande på vattnet med utlöst fallskärm. Han har förmodligen försökt rädda sig med fallskärmen, men höjden var för låg för att den skulle hinna utveckla sig. Dödorsaken var ett brott på skallbasen. Piloten, furir Stig O. Carlsson, sitter kvar i planet som hamnat i ryggläge. Flygplanet flyter endast några minuter efter nedslaget och sjunker sedan med piloten Carlsson ombord.
Trots omfattande draggning återfann man aldrig planet eller dess pilot. Djupet är stort på platsen och bärgning var omöjlig med den tidens resurser. Carlsson kan ha avlidit då motorn lossnade eller vid islaget i sjön. Även om han ändå varit vid liv vid nedslaget skulle han snabbt ha drunknat då planet hamnat upp och ner.
Flygplanet hittades av ett dykarteam i augusti 2013 på 60 meters djup. Till en början valde Försvarsmakten att inte bärga Carlssons kvarlevor, men efter att anhöriga hört av sig till Försvarsmakten, valde man att genomföra en bärgning. Bärgningen genomfördes den 26 februari 2014 av tretton röjdykare från Fjärde sjöstridsflottiljen och fem dykare från Försvarsmaktens flygbärgningsgrupp. Stig Carlsson begravdes i slutet av april 2014 på Östra kyrkogården i Göteborg
En minnestext över Stig Carlsson höggs in i en bergvägg nära Vätternstranden. Platsen ligger i stort sett nordväst om gamla Stora Lunds gård, som numera är golfklubb.

Ägare
Namn:                                        Ombergs Golf Resort
Adress:                                      Stora Lund, 559 93 Ödeshög
Tfnnr:                                        0144-121 60
Mail-adress                              info@ombergsgolfresort,se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt:.
Text:  FURIR STIG CARLSSON STÖRTAD 23/7 1937
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten