Registerkort Nr E09

1922 Två minnesstenar över Östgöta kavalleri och 2.Livgrenadjärregementet på Malmen

 Län                                          Östergötland

Kommun (motsv)              Linköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  På Helikopterflottiljens område på Malmen, Kanslihuset.
GPS-angivelse:                     Sten 1: N58°24’30.40″  E15°31’25.08″
Sten 2: N58°24’30.44″  E15°31’32.74″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström, Lena Mindus
Datum:                                      2020-09-25

Historia
Andra livgrenadjärregementet bildades I samband med att det ursprungliga Livgrenadjärregementet (det äldre) delades 1816 i två delar, Första livgrenadjärregementet och Andra livgrenadjärregementet. Regementets historik sträcker sig till de östgötafänikor som uppsattes 1551 och som i början av 1600-talet blev Östgöta infanteriregemente.
År 1791 sammanslogs Östgöta infanteriregemente med Östgöta kavalleriregemente och bildade Livgrenadjärregementet (det äldre). Infanteridelen i Livgrenadjärregementet benämndes Livgrenadjärregementets rotehållsdivision medan kavalleridelen benämndes Livregementets rusthållsdivision
År 1816 fick samtliga svenska regementen ett ordningsnummer, där Andra livgrenadjärregementet tilldelades № 5. År 1914 justerades samtliga ordningsnummer inom Armén. För Andra livgrenadjärregementet innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen I 5. Justeringen av beteckningen gjorde för att särskilja regementena mellan truppslagen, men även från deras eventuella reserv- och dubbleringsregemente.
I samband med försvarsbeslutet 1925 kom Första livgrenadjärregementet (I 4) och Andra livgrenadjärregementet (I 5) återigen att slås samman, för att från den 1 januari 1928 bilda Livgrenadjärregementet (det yngre) (I 4). Detta regemente lades ned år 1887.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                       Högkvarteret, Lidingövägen 24, 107 85 Stockholm
Tfnnr:                                         08-788 75 00
Mail-adress                               exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Helikopterflottiljen
Adress:                                       581 98 LINKÖPING
Tfnnr:                                         013-283000
Mail-adress                              exp-hkpflj@mil.se

Övrigt:.
Natursten av granit samt en mindre platta av granit.
Text på huvudsten: FÖR FÄDERNESLANDETS FÖRSVAR VAPENÖVADES PÅ MALMEN ÖSTGÖTA RYTTARE OCH KUNGL ANDRA LIVGRENADJÄRREGEMENTET ÅREN 1680-1922
Text på stenplatta över en skiss över förläggningsområdet: KUNGL ANDRA LIVGRENADJÄRREGEMENTETS LÄGER 1922
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten