Registerkort Nr E15

1934 Minnessten över samtliga förband förlagda på Malmslätt i Linköping

Län                                              Östergötland

Kommun (motsv)               Linköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    På Helikopterflottiljens område på Malmen
GPS-angivelse:                       N58°24’31.09″ E15°31’4.22″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström, Lena Mindus
Datum:                                      2020-09-25

Historia
Den militära verksamheten på Malmen har månghundraåriga anor, vilket kan läsas på minnessten utanför vakten: ”Östergötlands söner hava å Malmen vapenövats till Sveriges försvar sedan Carl XI:s dagar.” Den är därmed en av landets äldsta militära övningsplatser. Förbanden på platsen har genom åren varit många; från Östgöta fotfolk och Östgöta ryttare via Första och Andra Livgrenadjärregementena (I 4 och I 5), via Östgöta flygflottilj samt Östgöta arméflygbataljon (AF 2) till Helikopterflottiljen. Många av militärlägrets träbyggnader från senare delen av 1800-talet och dess parkmiljö i den norra delen av området är bevarade och används fortfarande, vilket är unikt för svenska förbandsområden.
Det har flugits på Malmen sedan 1911 när den svenska flygpionjären Carl Cederström uppvisningsflög här och tyckte att platsen var utmärkt för just flygverksamhet. 1913 etablerades en permanent militär bas för det nybildade Arméflyget.
Det första dödliga flyghaveriet i Sverige skedde på Malmen den 1 maj 1915. Då förolyckades Löjtnant Carl Elis Silow under en kontrollflygning av en Farman HF 20.
Till att börja med hade man tre flygplan, men samma år beviljade riksdagen 63 000 kr till Armén  för att köpa in flygplan och för utbildning av flygare och mekaniker. Till en början användes två stora tält som hangarer, ett mindre tält som expedition och som verkstad en liten träbyggnad. 1927 byggdes den första permanenta hangaren.
Från Flygvapnets tillblivelse 1926 fram till 1974 låg här först Tredje flygkåren, sedermera Östgöta flygflottilj (F 3). Under 2005-2007 gjordes om- och nybyggnationer för att klara de nya helikoptersystemen Helikopter 14 och Helikopter 15 (HKP 15). En befintlig hangar byggdes om för att inrymma HKP 15, samt en ny byggdes för Helikopter 14 (HKP 14). I samma tidsperiod byggdes även den befintliga helikopterplattan framför de båda hangarerna ut för att klara av den ökade mängden helikoptrar.

Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                       Högkvarteret, Lidingövägen 24, 107 85 Stockholm
Tfnnr:                                         08-788 75 00
Mail-adress                               exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Helikopterflottiljen
Adress:                                       581 98 LINKÖPING
Tfnnr:                                         013-283000
Mail-adress                              exp-hkpflj@mil.se

Övrigt
Minnessten granit, 4,52 m h, 1,33 m br vid basen. Avsmalnande uppåt, och 0,37 m tj.
Text på V sidan, överst under Östergötlands vapenbild, 0,55×0,47 m: ”ÖSTERGÖTLANDS SÖNER HAVA Å MALMEN VAPENÖVATS TILL SVERIGES FÖRSVAR SEDAN CARL XI s DAGAR
MÅ KOMMANDE SLÄKTEN SKYDDA ARVET FRÅN FÄDER”
Text på Ö sidan: KUNGL ÖSTGÖTA FLYGFLOTTILJ 1936-1974  DET UR BRÅVALLA FLYGFLOTTILJ 1974 – 1993  FLYGVAPENMUSEUM 1977-  ÖSTGÖTA ARMÉFLYGBATALJON 191985-2001  MELLERSTA ARMÉFÖRDELNINGEN 1991-1997  DET UR UPPLANDS FLYGFLOTTILJ 1993-1997  ÖSTGÖTA RYTTARE OCH ÖSTGÖTA FOTFOLK TILL ÅR 1791  KUNGL. LIVGRENADJÄRREGEMENTET 1791-1816  KUNGL.FÖRSTA LIVGRENADJÄRREGEMENTET OCH KUNGL. ANDRA LIVGRENADJÄRREGEMENTET 1816-1922  KUNGL.FÄLTTELEGRAFKÅRENS FLYGKOMPANI 1913-1925  TREDJE FLYGKÅREN FRÅN ÅR 1926 TILL ÅR 1936
LIVGRENADJÄRER RESTE STENEN 1934
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten